RP v obcích

 

Rubrika "Rodinná politika v obcích" obsahuje konkrétní informace a příklady z praxe na území Jihomoravského kraje.

 

 

Koordinátoři rodinné politiky v obcích
  • Databáze subjektů rodinné politiky JMK s uvedením kontaktů na kordinátory zde.

 

 

Setkání koordinátorů rodinné politiky
  • Zápisy ze setkání kordinátorů rodinné politiky zde.

 

 

Koncepce rodinné politiky na úrovni obcí
  • Koncepce rodinné politiky některých měst a obcí Jihomoravského kraje zde.

 

 

Příklady dobré praxe
  • Cenné informace o uplatnění rodinné politiky u řady měst a obcí zde.

 

 

Soutěž Obec přátelská rodině
  • Informace o soutěži,  jejímž cílem je získat více obcí, které budou podporovat rodiny a zlepšovat podmínky pro jejich život.
  • Více informací zde.