Kontakty JMK

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno

Web: www.kr-jihomoravsky.cz

 

 

Oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky

PhDr. Jarmila Bisomová

vedoucí oddělení

Tel.: 541 651 158

E-mail: bisomova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz

 

Mgr. Bořivoj Sekanina

referent pro rodinnou politiku

Tel.: 541 651 424

E-mail: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz

 

Mgr. Jana Pízová

referentka pro rodinnou politiku

Tel.: 541 652 169

E-mail: pizova.jana@kr-jihomoravsky.cz